BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.
  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.
  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.
  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL][email protected][/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.
  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [[email protected]]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Liên kết đến một hồ sơ . Điều này thường được chèn tự động khi gắn thẻ thành viên.
  Ví dụ:
  [USER=1]Tên thành viên[/USER]
  Hiển thị:
  Tên thành viên
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết
  Ví dụ:
  [IMG]https://vnthongtin.com/data/assets/logo/vnt.png[/IMG]
  Hiển thị:
  vnt.png
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn.
  Trang web được chấp thuận: ABC News, Acast, Amazon Product, Anchor, Apple Music, Apple Podcasts, Audioboom, Audiomack, Audius, Bandcamp, BBC News, BitChute, Bleacher Report videos, Brightcove, Castos, CBS News Video, Clyp, CNBC, CNN, CNNMoney, CodePen, Comedy Central, Coub, Dailymotion, Democracy Now!, dumpert, 8tracks, ESPN, Facebook, Falstad Circuit Simulator, Flickr, Fox News, Funny or Die, Gamespot, Getty Images, Gfycat, Gifs.com, GIPHY, GitHub Gist, Global News, GoFundMe, Google Drive, Google+, Google Sheets, Hudl, Hulu, IGN, IMDb trailers, Imgur, Indiegogo, Instagram, Internet Archive, İzlesene, JSFiddle, JW Platform, Kaltura, Kontinental Hockey League (КХЛ), Kickstarter, Libsyn, Liveleak, Livestream, Mail.Ru, Medium, Megaphone, Metacafe, Mixcloud, MLB, MRCTV, MSNBC, National Geographic Channel, National Geographic Video, NBC News, NBC Sports, NHL Videos and Highlights, NPR, The New York Times Video, Odysee, Orfium, Pastebin, Pinterest, Podbean, Prezi, Reddit threads and comments, Rumble, Rutube, Scribd, Sendvid, SlideShare, SoundCloud, Sporcle, Sportsnet, Spotify, Spreaker, Steam store, Stitcher, Straw Poll, Streamable, Streamja, Team Coco, TED Talks, Telegram, The Atlantic Video, The Guardian (obsolete), The Onion, TikTok, TMZ, TradingView, Trailer Addict, MyDailyFreedom, Tumblr, 247Sports, Twitch, Twitter, Ustream, VBOX7, Veoh, Vevo, Video Detective, Vimeo, Vine, VK, Vocaroo, Vox, Washington Post Video, Wistia, WorldStarHipHop, The Wall Street Journal Online, GameClips.io, Gamer DVR, Youku, YouMaker, YouTube
  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.
  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.
  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.
  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Ẩn văn bản có thể dùng spoilers để nó phải được bấm bởi người xem mới có thể nhìn thấy.
  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Cho phép bạn hiển thị nội dung văn bản giữa nội dung thông thường mà nó chứa văn bản ẩn có thể dùng thẻ ispoiler và phải được nhấp bởi người xem mới nhìn thấy.
  Ví dụ:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Hiển thị:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.
  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Cho phép bạn hiển thị mã nội tuyến giữa các nội dung của bài viết bình thường. Cú pháp sẽ không được làm nổi bật.
  Ví dụ:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Hiển thị:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text Indent

  Canh lề văn bản. Điều này có thể được lồng vào nhau cho indentings lớn hơn.
  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Đánh dấu đặc biệt để hiển thị các bảng trong nội dung của bạn.
  Ví dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [HEADING=level] - Headings levels 1 to 3

  Marks text as a structured heading to facilitate machine readability.
  Ví dụ:
  [HEADING=1]Major heading[/HEADING]
  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  [HEADING=2]Minor heading[/HEADING]
  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  [HEADING=3]Subheading[/HEADING]
  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
  Hiển thị:

  Major heading​

  This text comes under a major heading, used to separate the primary sections of an article.

  Minor heading​

  When you need to subdivide the primary sections of an article, use a level 2 minor heading.

  Subheading​

  If you require additional subdivision, you may drop to level 3.
 • [PLAIN] - Plain Text

  Vô hiệu hóa BB code dịch trên văn bản bọc.
  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Chèn một file đính kèm tại vị trí quy định. Nếu tập tin đính kèm là một hình ảnh, một hình ảnh thu nhỏ hoặc phiên bản kích thước đầy đủ sẽ được chèn vào. Điều này thường sẽ được chèn bằng cách nhấn vào nút thích hợp.
  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CLUB] - For club members

  Information inside the code is displayed only to members of the club.
  Ví dụ:
  [CLUB]Hello World![/CLUB] - Hidden text for club members
  Hiển thị:
  - Hidden text for club members
 • [DAYS=option] - Number of days

  Number of days from the date of registration on the forum, which the user needs to be able to view
  Ví dụ:
  [DAYS=5]Hello World![/DAYS] - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
  Hiển thị:
  - Only registered users who are registered not earlier than 5 days ago are displayed.
 • [DOWNLOAD] - Download now

  Thêm button tải xuống vào khung soạn thảo bài viết
  Ví dụ:
  [download]url file[/download]
  Hiển thị:
 • [DROP] - Chữ lớn đầu dòng

  Tạo chữ lớn đầu dòng, giống chức năng Drop Cap trong Word
  Ví dụ:
  [drop]text[/drop]
  Hiển thị:
  text
 • [GROUPS=option] - For user groups

  The tag hides content from people who are not members of X,Y,Z usergroups.
  Ví dụ:
  [GROUPS=2]Hello World![/GROUPS] - Displayed only for group members with ID 2.
  Hiển thị:
  Nội dung bị ẩn chỉ có thể xem được bởi nhóm thành viên: Registered
  - Displayed only for group members with ID 2.
 • [HIDE] - Văn bản ẩn cho người dùng đã đăng ký

  Hidden text: For register users only
  Ví dụ:
  [HIDE]Hello World![/HIDE] - only registered users see the hidden text
  Hiển thị:
  Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!
  - only registered users see the hidden text
 • [IDOW] - Download Button

  Thêm button download vào khung soạn thảo
  Ví dụ:
  [idow]Link file download[/idow]
  Hiển thị:
  Link file download
 • [IFRAME] - Iframe

  Nhúng iframe tệp đính kèm cho forum
  Ví dụ:
  [iframe]02toankhongchuyen_226202211-pdf.1642/[/iframe]
  Hiển thị:
 • [ILINK] - Link Button

  Thêm button liên kết vào khung soạn thảo
  Ví dụ:
  [ilink]Link[/ilink]
  Hiển thị:
  Link
 • [LIKES=option] - Văn bản ẩn theo số lượt thích

  Number of like on the forum, which the user needs to be able to view
  Ví dụ:
  [LIKES=5]Hello World![/LIKES] - Displayed only registered users whose number of reactions on the forum is greater than or equal to 5.
  Hiển thị:
  - Displayed only registered users whose number of reactions on the forum is greater than or equal to 5.
 • [MP] - Viết hoa text

  Dùng để trình bày, viết hoa giúp cho văn bản text đẹp hơn
  Ví dụ:
  [mp]text[/mp]
  Hiển thị:
  text
 • [POSTS=option] - Văn bản ẩn theo số lượng bài viết

  Number of posts on the forum, which the user needs to be able to view
  Ví dụ:
  [POSTS=5]Hello World![/POSTS] - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
  Hiển thị:
  - Displays users who have 5 or more posts on the forum.
 • [REACTS=option] - Văn bản ẩn bằng các reacts (cảm xúc)

  Hidden text for which you need to select a specific reaction
  Ví dụ:
  [REACTS=1]Hello World![/REACTS] - displayed for those who clicked the 'Like' reaction.
  Hiển thị:
  - displayed for those who clicked the 'Like' reaction.
 • [REPLY] - Văn bản ẩn cho đến khi người dùng trả lời chủ đề

  Hidden text until the user answers the thread.
  Ví dụ:
  [REPLY]Hello World![/REPLY] - Displayed to users when they reply to the thread.
  Hiển thị:
  - Displayed to users when they reply to the thread.
 • [REPLYANDTHANKS] - Văn bản ẩn cho đến khi người dùng "Trả lời" và nhấp "Like"

  Hidden text until the user responds to the thread and clicks Like on this message.
  Ví dụ:
  [REPLYANDTHANKS]Hello World![/REPLYANDTHANKS] - It is displayed to users when they reply to the thread and click "I like".
  Hiển thị:
  - It is displayed to users when they reply to the thread and click "I like".
 • [REPLYTHANKS] - Văn bản ẩn cho đến khi người dùng "Trả lời" hoặc nhấp "Like"

  Hidden text until the user responds to the thread or clicks Like on this message.
  Ví dụ:
  [REPLYTHANKS]Hello World![/REPLYTHANKS] - It is displayed to users when they reply to the thread or click "I like".
  Hiển thị:
  - It is displayed to users when they reply to the thread or click "I like".
 • [THANKS] - Văn bản ẩn cho đến khi người dùng nhấp "Like"

  This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  Ví dụ:
  [THANKS]Hello World![/THANKS] - This tag hides the text until the user clicks the Like button in the message.
  Hiển thị:
  - This tag hides the text until the user clicks the <b>Like button</b> in the message.
 • [TROPHIES=option] - Number of trophies

  Number of trophies on the forum, which the user needs to be able to view
  Ví dụ:
  [TROPHIES=5]Hello World![/TROPHIES] - It is displayed only to registered users, the number of points for trophies on the forum which is greater than or equal to 5.
  Hiển thị:
  - It is displayed only to registered users, the number of points for trophies on the forum which is greater than or equal to 5.
 • [USERS=option] - Văn bản ẩn cho người dùng

  Hides the text from users, except for the parameters listed in the list of BB-code.
  Ví dụ:
  [USERS=Alex,John,Bryan]Hello World![/USERS] - Displayed only by user Alex, John, Bryan.
  Hiển thị:
  Văn bản ẩn cho người dùng: alex, John
  - Displayed only by user Alex, John, Bryan.
 • [USERSEXC=option] - Văn bản ẩn ngoại trừ người dùng

  Hides the text from users that are listed in the list of parameters of the BB-code.
  Ví dụ:
  [USERSEXC=Alex,John,Bryan]Hello World![/USERSEXC] - Displayed to all users except Alex, John, Bryan.
  Hiển thị:
  - Displayed to all users except Alex, John, Bryan.
 • [USERSID=option] - Nội dung ẩn cho người dùng theo ID

  Hides the text from users by id, except for the parameters listed in the list of BB-code.
  Ví dụ:
  [USERIDS=1,2,3]Hello World![/USERIDS] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
  Hiển thị:
  [USERIDS=1,2,3]Hello World![/USERIDS] - Appears only for users with ids 1, 2, 3.
 • [USERSIDEXC=option] - Văn bản ẩn ngoại trừ một số người dùng theo ID

  Hides the text from users by id that are listed in the list of parameters of the BB-code.
  Ví dụ:
  [USERSIDEXC=1,2,3]Hello World![/USERSIDEXC] - Appears only for all users except with ids 1, 2, 3.
  Hiển thị:
  - Appears only for all users except with ids 1, 2, 3.
Top