Danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một bài viết ở bất kỳ đâu trên diễn đàn để nhận được điều này.
 2. 2

  Ai đó ấn tượng bạn

  Ai đó đã biểu cảm tích cực với một trong những bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng để nhận được nhiều hơn!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  Không thể dừng lại!

  Bạn đã đăng 100 bài viết. Tôi hy vọng điều này đã khiến bạn mất hơn một ngày!
 5. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 10. 30

  Những tài nguyên đầu tiên

  Bạn đã chia sẻ 5 tài nguyên. Bạn đã bỏ nhiều công sức để có được nó.
 11. 50

  Top The Best Like

  Top The Best Like
 12. 50

  Không thể ngừng chia sẻ!

  Rất tích cực. Bạn đã chia sẻ ít nhất là 10 tài nguyên trên diễn đàn.
 13. 50

  Top best like resource 2

  Rất tốt. Bạn đã chia sẻ ít nhất là 20 tài nguyên trên diễn đàn.
 14. 50

  Top The Best Like 1

  Top The Best Like 1
 15. 50

  Kho tài nguyên thật phong phú!

  Tuyệt vời! Bạn đã chia sẻ ít nhất là 50 tài nguyên trên diễn đàn.
Top