Danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một bài viết ở bất kỳ đâu trên diễn đàn để nhận được điều này.
 2. 2

  Ai đó ấn tượng bạn

  Ai đó đã biểu cảm tích cực với một trong những bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng để nhận được nhiều hơn!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  Không thể dừng lại!

  Bạn đã đăng 100 bài viết. Tôi hy vọng điều này đã khiến bạn mất hơn một ngày!
 5. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 10. 30

  Top best like resource

  Top best like resource
 11. 50

  Top The Best Like

  Top The Best Like
 12. 50

  Top best like resource 1

  Top best like resource 1
 13. 50

  Top best like resource 2

  Top best like resource 2
 14. 50

  Top The Best Like 1

  Top The Best Like 1
 15. 50

  Top best like resource 3

  Tuyệt vời! Bạn đã chia sẻ ít nhất là 50 tài nguyên trên diễn đàn.
Top