Resources

Tài nguyên hàng đầu

Ẩn địa chỉ IP của admin hoặc người dùng cụ thể
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Giới hạn tạo nội dung, đăng chủ đề mới, bài viết mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Thống kê diễn đàn một cách đơn giản cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Tạo trang chủ đẹp cho diễn đàn Xenforo 2 của bạn với nhiều tính năng hay
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
8
Cập nhật
Tạo danh sách mã giảm giá để nâng cấp tài khoản theo các gói Nâng cấp người dùng có sẵn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Ghi lại tất cả các hành động liên quan đến kiểm duyệt vào nhật ký
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Ads Manager 2 by Siropu Admin
  • Featured
Ads Manager 2 by Siropu - Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
  • Featured
Live forum statistics - Thống kê diễn đàn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Coronavirus statistics - Thống kê virus corona
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
  • Featured
Mở rộng và thiết kế footer đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[MMO] Hide - Ẩn văn bản cho diễn đàn Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
  • Featured
DragonByte Security 4.3.1- Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
XF2 Style UI.X 2 2.1.10.0.0
Style UI.X 2 - giao diện đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
6
Cập nhật
  • Featured
Bản cập nhật mới và sửa một số lỗi trên Xenforo 2.1.8
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
6
Cập nhật
Limit Post Link- Giới hạn liên kết trong bài viết cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
  • Featured
Giới hạn tải xuống tài nguyên, quản lý hệ thống tài nguyên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
UI.X Pro - Giao diện đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Top