Resources

Tài nguyên hàng đầu

  • Featured
Bản cập nhật mới và sửa một số lỗi trên Xenforo 2.1.8, Upgrade Xenforo 2.1.11
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
12
Cập nhật
  • Featured
Giao diện Xenforo 2 theo phong cách Facebook và thêm footer đẹp
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[BS] Sticky first post Admin
Ghim bài viết đầu tiên trong một chủ đề
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Sửa đổi độ dài tiêu đề chủ đề, cuộc trò chuyện,... cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Brivium - Modern Statistics T
Cung cấp cho bạn một thống kê tuyệt vời trên diễn đàn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Lazy Load [img] T
Tải hình ảnh lazy (cải thiện tốc độ trang) cho Xenforo 2.1
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
AndyB Admin notes Admin
Thêm ghi chú quản trị viên trong ACP
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
D.C Style - Link Proxy for XF2 Admin
Tạo một trang chuyển hướng cho liên kết
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
6
Cập nhật
D.C Style - Advanced Download Admin
Tạo trang download khi tải về file đính kèm hoặc tài nguyên
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Cho phép BQT (Admin, Mod) trả lời cuộc trò chuyện bị khóa
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Addon 2x [MMO] Hide 2.2.0 Beta 1
[MMO] Hide - Ẩn văn bản cho diễn đàn Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
10
Cập nhật
Cho phép trả lời bài viết ở nhiều cấp độ hơn như facebook.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Thống kê diễn đàn một cách đơn giản cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
9
Cập nhật
Ẩn địa chỉ IP của admin hoặc người dùng cụ thể
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Giới hạn tạo nội dung, đăng chủ đề mới, bài viết mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Tạo trang chủ đẹp cho diễn đàn Xenforo 2 của bạn với nhiều tính năng hay
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Tạo danh sách mã giảm giá để nâng cấp tài khoản theo các gói Nâng cấp người dùng có sẵn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Top