Resources

Tài nguyên hàng đầu

Đánh giá mới nhất

Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
AndyB Change date N
Thay đổi ngày đăng cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
AndyB Similar threads - Chủ đề tương tự cho Xenforo 2 N
Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
13
Cập nhật
Thư viện chuẩn của Xon, tiện ích bổ sung quan trọng
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[TC] Paid Resources T
  • Featured
Addon 2x [TC] Paid Resources 1.1.9 5,00 USD
Tài nguyên trả phí cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
AndyB Change author T
  • Featured
Thay đổi tác giả bài đăng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Thu gọn & mở rộng category cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[XTR] Prevent of Take it Back Reactions or Change Reactions Type T
Lấy lại phản ứng (disable Like) và hay đổi loại phản ứng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Ads Manager 2 by Siropu Admin
  • Featured
Ads Manager 2 by Siropu - Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
[XenConcept] Hide BBCode T
Addon 2x [XenConcept] Hide BBCode 2.0.7 Patch Level 2
Ẩn nội dung bằng BBCode
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Signup abuse detection and blocking Admin
Phát hiện và chặn đăng ký lạm dụng cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Gửi nhiều báo cáo tài khoản đến các chủ đề cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[Xen-Soluce] Invite System T
Hệ thống mời cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Cho phép trả lời bài viết ở nhiều cấp độ hơn như facebook.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[XP] Verification Badge Admin
Thêm huy hiệu xác minh và quản lý yêu cầu xác minh cho Xenforo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[cXF] Icons in Visitor menu T
Thêm biểu tựng icon trong menu thành viên
0,00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2 T
  • Featured
DragonByte Security 4.3.1- Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Uniform T
XF2 Style Uniform 2.1.2.1
Uniform là một style hiện đại, nhẹ nhàng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Uniform (Dark) T
Uniform (Dark) là một chủ đề tối, hiện đại cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Dimension (dark) Admin
Dimension (dark) - giao diện tối cho xenforo với hiệu ứng tiêu đề độc đáo
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Top