Resources

Thanh toán nhanhTài nguyên hàng đầu

[XFA] Forum List Tabs T
Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[tl] Watermark Admin
Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Multi Prefix Admin
Nhiều tiền tố cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[EAE Add-ons] Conversation Tools Admin
Conversation Tools - Cho phép xem và xóa cuộc trò chuyện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Security T
  • Featured
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[XTR] Reputation System Admin
Hệ thống danh tiếng cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[TH] UI.X 2 Dark T
Style UI.X 2 Dark cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[TB] Similar Threads with Pictures | Resimli Benzer Konular Admin
Chủ đề tương tự với hình ảnh cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Addon 2x [TH] UI.X 2 Add-on 2.2.0 Patch Level 1
Addons bổ sung cho các giao diện của ThemeHouse
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[Wutime] Google Adsense Autoads (Advanced) Admin
Thêm Google Adsense vào XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Flat Awesome + - PixelExit.com Admin
Flat Awesome + Style cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[XenConcept] Hide BBCode T
Addon 2x [XenConcept] Hide BBCode 2.0.7 Patch Level 3
Ẩn nội dung bằng BBCode
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Shop T
Tích hợp Shop cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Oxygen - Styles giao diện được thiết kế bởi Brivium
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[OzzModz] User Thread Log T
Nhật ký chủ đề người dùng XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Editor & BB Code Manager T
Addon 2x Editor & BB Code Manager 1.2.1 Patch Level 1
Quản lý trình soạn thảo cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[TH] Featured Threads and Content Portal Admin
Chủ đề và nội dung nổi bật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Private Threads for XenForo Admin
  • Featured
Cho phép người dùng tạo chủ đề riêng tư trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Hỗ trợ import dữ liệu vào Xenforo 2 từ các công cụ khác
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[ITM] Chevereto Integration T
Tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto vào Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Top