Resources

Tài nguyên hàng đầu

Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Thống kê diễn đàn một cách đơn giản cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Bản cập nhật mới và sửa một số lỗi trên Xenforo 2.1.8
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Hỗ trợ Seo rất tốt cho diễn đàn sử dụng Xenforo 2.1.x
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Giúp bạn tạo một slide bao gồm các chủ đề nổi bật cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên Admin
Thêm giới hạn download cho Tài nguyên trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Thêm nút copy (sao chép) mã cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Addon 2x [TH] Post Comments 1.0.2 Patch Level 2
Bình luận bài viết như Facebook cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Cho phép người dùng bị khóa truy cập cuộc trò chuyện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Tự động hoàn chỉnh vị trí cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[Xenbros] Attachment Pro Admin
  • Featured
Yêu cầu Like hoặc Like và trả lời để xem và tải về tệp đính kèm
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Easy User Ban 2 by Siropu T
  • Featured
Dễ dàng ban người dùng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
XFRM Extras Admin
  • Featured
Bổ sung thêm tính năng cho tài nguyên Xenforo 2 như Like để tải xuống, giới hạn tải xuống
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Thiết lập hệ thống phát hiện trình chặn quảng cáo từ người dùng
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Ads Manager 2 by Siropu Admin
Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Top