Resources

Tài nguyên hàng đầu

XFRM Extras Admin
  • Featured
Bổ sung thêm tính năng cho tài nguyên Xenforo 2 như Like để tải xuống, giới hạn tải xuống
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
Cho phép BQT (Admin, Mod) trả lời cuộc trò chuyện bị khóa
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
D.C Style - Link Proxy for XF2 Admin
Tạo một trang chuyển hướng cho liên kết
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
6
Cập nhật
  • Featured
Giao diện Xenforo 2 theo phong cách Facebook và thêm footer đẹp
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Ads Manager 2 by Siropu Admin
  • Featured
Ads Manager 2 by Siropu - Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
[Xenbros] Attachment Pro Admin
  • Featured
Yêu cầu Like hoặc Like và trả lời để xem và tải về tệp đính kèm
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Hỗ trợ Seo rất tốt cho diễn đàn sử dụng Xenforo 2.1.x
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
Thêm widget group facebook cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
  • Featured
Mở rộng và thiết kế footer đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ Resources manager
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
  • Featured
Dán thanh bên khi cuộn nội dung trên trang của bạn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Thêm biểu mẫu đăng nhập ở sidebar cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Ẩn bài viết của quản trị viên và điều hành viên trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Thêm hiệu ứng động cho Xenforo 2 ở nhiều vị trí như nút đăng ký
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2 T
  • Featured
DragonByte Security 4.3.1- Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Thêm huy hiệu đã xác minh cho người dùng, nhóm người dùng Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Nâng cấp người dùng hết hạn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
UI.X Pro - Giao diện đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
  • Featured
Live forum statistics - Thống kê diễn đàn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Top