Resources

Thanh toán nhanhTài nguyên hàng đầu

XenForo 2.2 Released Upgrade | Xenforo 2.2 VNT Nulled T
  • Featured
XenForo 2.2.0 Released Upgrade
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
13
Cập nhật
LiteSpeed Cache for XF2 T
LiteSpeed Cache cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[OzzModz] Bulk User Create T
Tạo người dùng hàng loạt cho XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[EAE Add-ons] Admin Tools Admin
Công cụ quản trị XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[OzzModz] Start Conversation Allowed/Disallowed Groups T
Cho phép/không cho phép nhóm bắt đầu cuộc trò chuyện XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Signup abuse detection and blocking Admin
  • Featured
Phát hiện và chặn đăng ký lạm dụng cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[OzzModz] Conversation Edit Permission Admin
Quyền chỉnh sửa cuộc trò chuyện XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Watermark System (STWM2) Admin
Hệ thống watermark cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Disable email and password edit Admin
Tắt chỉnh sửa Email và Mật khẩu cho XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
BBCode parser Admin
Phân tích cú pháp BBCode cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[BS] Live forum statistics Admin
  • Featured
Live forum statistics - Thống kê diễn đàn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
vPET Core add-ons for Xenforo 2 Admin
Tự động tạo link cho bài viết và thêm widget với đầy đủ chức năng
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[BR] Support Ticket System T
Hệ thống vé hỗ trợ cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[AddonFlare] (AJAX) Advanced Forum Stats T
Thống kê diễn đàn nâng cao (AJAX) cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Approval queue - mass select T
Hàng đợi phê duyệt (Chọn hàng loạt) cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[TH] Attachments Plus Admin
Addon 2x [TH] Attachments Plus 1.0.1 Patch Level 8
Mở rộng tập tin đính kèm cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Lazy Load [img] T
Tải hình ảnh lazy (cải thiện tốc độ trang) cho Xenforo 2.1
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
[SC] Restrict Content View Admin
Hạn chế xem nội dung cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
D.C Style - Thumbnail for XF2 T
Tạo ảnh thumbnail cho bài viết Xenforo XF 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
Resource icon T
Ghi lại tất cả các hành động liên quan đến kiểm duyệt vào nhật ký
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Top