Resources

Tài nguyên hàng đầu

XF2 Style UI.X 2 2.1.10.0.0
Style UI.X 2 - giao diện đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
7
Cập nhật
Limit Post Link- Giới hạn liên kết trong bài viết cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
  • Featured
Giới hạn tải xuống tài nguyên, quản lý hệ thống tài nguyên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
UI.X Pro - Giao diện đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ Resources manager
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Conversation Tools - Cho phép xem và xóa cuộc trò chuyện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
View Conversations- Cho phép quản trị viên xem các cuộc trò chuyện của thành viên.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Nâng cấp người dùng hết hạn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Thiết lập hệ thống phát hiện trình chặn quảng cáo từ người dùng
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
Thêm huy hiệu đã xác minh cho người dùng, nhóm người dùng Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
  • Featured
Hiển thị tệp đính kèm cho khách khi truy cập Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Ẩn liên kết đối với khách với nhiều tính năng
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
  • Featured
Tách biệt chủ đề ghim cho Xenforo 2, Xenforo 2.1
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
6
Cập nhật
Thêm hiệu ứng động cho Xenforo 2 ở nhiều vị trí như nút đăng ký
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Cập nhật chủ đề trong bài viết mới nhất mà không cần trả lời cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Ẩn bài viết của quản trị viên và điều hành viên trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Thêm mật khẩu để bảo vệ diễn đàn và chủ đề
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Thêm biểu mẫu đăng nhập ở sidebar cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Top