Resources

Tài nguyên hàng đầu

DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2 T
  • Featured
DragonByte Security 4.3.1- Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[XenConcept] Minimum post length T
Giới hạn số ký tự/ từ tối thiểu và tối đa trong bài viết/ chủ đề.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
Cho phép trả lời bài viết ở nhiều cấp độ hơn như facebook.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Giới hạn tạo nội dung, đăng chủ đề mới, bài viết mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Tạo danh sách mã giảm giá để nâng cấp tài khoản theo các gói Nâng cấp người dùng có sẵn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Live forum statistics - Thống kê diễn đàn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
  • Featured
Mở rộng và thiết kế footer đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
  • Featured
Giới hạn tải xuống tài nguyên, quản lý hệ thống tài nguyên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ Resources manager
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Nâng cấp người dùng hết hạn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Thêm huy hiệu đã xác minh cho người dùng, nhóm người dùng Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Thêm hiệu ứng động cho Xenforo 2 ở nhiều vị trí như nút đăng ký
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Ẩn bài viết của quản trị viên và điều hành viên trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
  • Featured
Thêm biểu mẫu đăng nhập ở sidebar cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
  • Featured
Dán thanh bên khi cuộn nội dung trên trang của bạn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Hỗ trợ Seo rất tốt cho diễn đàn sử dụng Xenforo 2.1.x
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Top