• Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
AndyB Similar threads - Chủ đề tương tự cho Xenforo 2

Addon 2x AndyB Similar threads - Chủ đề tương tự cho Xenforo 2 7.7

Bạn không có quyền tải về
Phiên bản XF
2.1, 2.2
Mô tả:

Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề.

Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau:
 • Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới.
 • Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang xem một chủ đề.
Hình ảnh:

1586917643455.png

Chủ đề tương tự được hiển thị trong quá trình tạo chủ đề

1586917702185.png

Chủ đề tương tự được hiển thị khi xem một chủ đề

1586917777007.png

Chúc bạn thành công!
Tác giả
ngoclinh
Downloads
13
Lượt xem
366
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ ngoclinh

Cập nhật mới nhất

 1. Xem mô tả

  Các thay đổi ở bản Similar threads v7.7 : Đã khắc phục sự cố trong đó biểu tượng cảm xúc trong...
 2. AndyB Similar threads 7.5

  Thay đổi ở phiên bản Similar threads v7.5 : Hiện hoạt động với XF 2.1 và 2.2. Đã thêm hỗ trợ...
 3. AndyB Similar threads 7.3

  Thay đổi: Cập nhật mã công cụ tìm được để tương thích hơn với các tiện ích bổ sung khác.
Top