Tài nguyên của thahtrung06

XenForo Resource Manager 2.2.1 Released T
Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[TC] Paid Resources T
  • Featured
Addon 2x [TC] Paid Resources 1.1.9 5,00 USD
Tài nguyên trả phí cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
AndyB Change author T
  • Featured
Addon 2x AndyB Change author 2.8
Thay đổi tác giả bài đăng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Thu gọn & mở rộng category cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[XenConcept] Hide BBCode T
Addon 2x [XenConcept] Hide BBCode 2.0.7 Patch Level 2
Ẩn nội dung bằng BBCode
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[Xen-Soluce] Invite System T
Hệ thống mời cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[cXF] Icons in Visitor menu T
Thêm biểu tựng icon trong menu thành viên
0,00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2 T
  • Featured
DragonByte Security 4.3.1- Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Uniform T
XF2 Style Uniform 2.1.2.1
Uniform là một style hiện đại, nhẹ nhàng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Uniform (Dark) T
XF2 Style Uniform (Dark) 2.1.2.1
Uniform (Dark) là một chủ đề tối, hiện đại cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
XF2 [8WR] XenRio 2 (Streams) PRO T
Hỗ trợ thông tin phát trực tiếp (Streams) trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Lazy Load [img] T
Addon 2x Lazy Load [img] 2.5.0
Tải hình ảnh lazy (cải thiện tốc độ trang) cho Xenforo 2.1
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[NixFifty] Gift Upgrades T
Addon 2x [NixFifty] Gift Upgrades 2.2.2
Tặng nâng cấp cho thành viên khác trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
[XTR] External Links Redirect Warning T
Cảnh báo chuyển hướng liên kết bên ngoài
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
XenForo 2.2.0 Released Upgrade
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Brivium - Modern Statistics T
Cung cấp cho bạn một thống kê tuyệt vời trên diễn đàn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
9
Cập nhật
Cho phép BQT (Admin, Mod) trả lời cuộc trò chuyện bị khóa
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Ẩn địa chỉ IP của admin hoặc người dùng cụ thể
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Addon 2x [TH] Content Creation Limits 1.0.0 Patch Level 2
Giới hạn tạo nội dung, đăng chủ đề mới, bài viết mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Ghi lại tất cả các hành động liên quan đến kiểm duyệt vào nhật ký
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Top