Resource icon

Addon 2x Auto Complete Location 6.0

Bạn không có quyền tải về
Đây là một addon đơn giản tự động hoàn thành trường vị trí trong khi đăng ký và tại các trang khác thông qua jquery. Xem các mẫu được sửa đổi để biết thêm thông tin:

Các mẫu được sửa đổi:
account_personal_details
Member_edit
register_facebook
register_form
register_google
register_twitter

Đã thử nghiệm trên Kiểu XenForo mặc định và Một số chủ đề pixelexit

Hình ảnh:

location 1.png

location 2.png

location 3.png
Tác giả
thahtrung06
Downloads
0
Lượt xem
36
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ thahtrung06

Top