• Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.

VIP

Chia sẻ các Add-ons VIP Xenforo, chỉ có thành viên VIP, SVIP mới có thể tải về các add-ons này.

Tài nguyên hàng đầu

[XFA] Forum List Tabs T
Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Expiring User Upgrades T
Nâng cấp người dùng hết hạn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[tl] Post Reply Admin
Cho phép trả lời bài viết ở nhiều cấp độ hơn như facebook.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO-tạo trang chủ đẹp T
  • Featured
Tạo trang chủ đẹp cho diễn đàn Xenforo 2 của bạn với nhiều tính năng hay
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2 T
  • Featured
DragonByte Security 4.3.1- Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[cXF] Advanced Footer - Footer đẹp cho Xenforo 2 T
  • Featured
Mở rộng và thiết kế footer đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Brivium - Modern Statistics T
Cung cấp cho bạn một thống kê tuyệt vời trên diễn đàn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
12
Cập nhật
  • Featured
Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
[DBTech] DragonByte Credits T
Tích hợp Tín dụng DragonByte cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[BS] Multi-account detector Admin
Phát hiện nhiều tài khoản cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[DBTech] DragonByte User Tagging Admin
Gắn thẻ - Thúc đẩy sự tương tác của người dùng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[Xen-Soluce] User Upgrade Duration T
Thêm thời hạn nâng cấp người dùng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[XenConcept] Hide BBCode T
Addon 2x [XenConcept] Hide BBCode 2.0.7 Patch Level 2
Ẩn nội dung bằng BBCode
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[Xen-Soluce] Invite System T
Hệ thống mời cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[XP] Verification Badge Admin
Thêm huy hiệu xác minh và quản lý yêu cầu xác minh cho Xenforo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Uniform T
XF2 Style Uniform 2.1.2.1
Uniform là một style hiện đại, nhẹ nhàng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Uniform (Dark) T
Uniform (Dark) là một chủ đề tối, hiện đại cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Dimension (dark) Admin
Dimension (dark) - giao diện tối cho xenforo với hiệu ứng tiêu đề độc đáo
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[XenConcept] Minimum post length T
Giới hạn số ký tự/ từ tối thiểu và tối đa trong bài viết/ chủ đề.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Giới hạn tạo nội dung, đăng chủ đề mới, bài viết mới
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Top