Tài nguyên nổi bật

AndyB Change author T
 • Featured
Addon 2x AndyB Change author 2.7
Thay đổi tác giả bài đăng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
 • Featured
XenForo 2.2.0 Released Upgrade
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
 • Featured
Giới hạn tải xuống tài nguyên, quản lý hệ thống tài nguyên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
 • Featured
Addon 2x [BS] Live forum statistics 1.1.0 Patch 4
Live forum statistics - Thống kê diễn đàn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
 • Featured
Giao diện Xenforo 2 theo phong cách Facebook và thêm footer đẹp
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
 • Featured
View Conversations- Cho phép quản trị viên xem các cuộc trò chuyện của thành viên.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên Admin
 • Featured
Thêm giới hạn download cho Tài nguyên trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
 • Featured
Thiết lập hệ thống phát hiện trình chặn quảng cáo từ người dùng
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
 • Featured
Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
 • Featured
Bản cập nhật mới và sửa một số lỗi trên Xenforo 2.1.8, Upgrade Xenforo 2.1.11
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
14
Cập nhật
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2 T
 • Featured
DragonByte Security 4.3.1- Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Ads Manager 2 by Siropu Admin
 • Featured
Addon 2x Ads Manager 2 by Siropu 2.3.28
Ads Manager 2 by Siropu - Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
 • Featured
Hiển thị tệp đính kèm cho khách khi truy cập Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
 • Featured
Tách biệt chủ đề ghim cho Xenforo 2, Xenforo 2.1
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
6
Cập nhật
 • Featured
Thêm biểu mẫu đăng nhập ở sidebar cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
 • Featured
Thêm lần đọc cuối vào cuộc trò chuyện Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
 • Featured
Thêm widget fanpage facebook vào diễn đàn Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
 • Featured
Tạo trang chủ đẹp cho diễn đàn Xenforo 2 của bạn với nhiều tính năng hay
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
 • Featured
Dán thanh bên khi cuộn nội dung trên trang của bạn
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
 • Featured
Mở rộng và thiết kế footer đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
XFRM Extras Admin
 • Featured
Addon 2x XFRM Extras 1.0.6b
Bổ sung thêm tính năng cho tài nguyên Xenforo 2 như Like để tải xuống, giới hạn tải xuống
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
Easy User Ban 2 by Siropu T
 • Featured
Addon 2x Easy User Ban 2 by Siropu 2.0.4
Dễ dàng ban người dùng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[Xenbros] Attachment Pro Admin
 • Featured
Addon 2x [Xenbros] Attachment Pro 1.0.0
Yêu cầu Like hoặc Like và trả lời để xem và tải về tệp đính kèm
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
 • Featured
Addon 2x Auto Complete Location 6.0
Tự động hoàn chỉnh vị trí cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Top