• Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
[Wutime] Google Adsense Autoads (Advanced)

Addon 2x [Wutime] Google Adsense Autoads (Advanced) 1.7.0

Bạn không có quyền tải về
Phiên bản XF
2.1
Nhanh chóng thêm Adsense của Google vào trang web của bạn bằng cách sử dụng sự sắp đặt của Google Autoads.

Thiết lập rất dễ dàng:
  • Tải xuống và cài đặt addon
  • Nhập Adsense publisher ID của bạn
  • Chọn bất kỳ nhóm người dùng nào bạn không muốn hiển thị quảng cáo
  • Kích hoạt add-on
  • Lợi nhuận!
Không có phrase hoặc đa ngôn ngữ cần thiết.

Đây là một sửa đổi template đơn giản để đặt code Adsense phù hợp vào thẻ <head> </ head> của template trang web của bạn.

1616291399902.png

Chúc các bạn thành công.
Tác giả
Admin 
Downloads
0
Lượt xem
63
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Top