• Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
XFRM Extras

Addon 2x XFRM Extras 1.0.6b

Bạn không có quyền tải về
Tính năng:
  • Giới hạn không tải tài nguyên trong 24 giờ
  • Thích tài nguyên để tải xuống
  • Theo dõi tải xuống
  • Số lượng bài viết tối thiểu để tải xuống tài nguyên
  • Quyền dựa trên Usergroup
  • Quyền cập nhật tài nguyên cho bất kỳ ai
  • Widget để hiển thị Tài nguyên nổi bật
  • Quyền vượt qua giới hạn
  • Có thể cập nhật tài nguyên cho bất cứ ai
  • Đã thêm quyền để xem lại tài nguyên của riêng mình
Addon được thử nghiệm trên xenForo và resource manager beta 6.

Demo:
Tác giả
Admin 
Downloads
5
Lượt xem
300
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
5,00 star(s) 1 đánh giá

Thêm tài nguyên từ Admin

Đánh giá mới nhất

Hay
Top