thống kê forum

  1. Admin

    [Tổng Hợp] Các addons thống kê forum dành cho Xenforo 2

    Xin chào anh em trên diễn đàn VNT. Hầu như mọi người sau khi cài diễn đàn bằng Xenforo đều cần có addons thống kê cho forum, và đều đang tìm kiếm rất nhiều. Để đáp ứng được yêu cầu đó, mình quyết định tổng hợp các addons thống kê thường dùng cho Xenforo 2 để mọi người dễ theo dõi và hỗ trợ. Cần...
Top