9 tờ báo ở Hà Nội bị dừng trong năm 2020 sẽ thế nào?

thahtrung06

Búa Đá
Thành viên BQT
Cộng tác viên
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 18 phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí Thành phố đến năm 2025 đối với 15/20 cơ quan báo chí. Theo đó, trong giai đoạn 1 của Đề án đến hết năm 2020, có 3 cơ quan báo chí của Thành phố Hà Nội không phải sắp xếp đó là Hà Nội mới, Đài PT-TH Hà Nội và Tạp chí Khoa học. Với báo Quốc phòng Thủ đô và An ninh Thủ đô thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.


Theo quyết định của TP Hà Nội đến hết năm 2020, có 9 đơn vị báo chí dừng hoạt động, bao gồm 6 tạp chí : Giáo dục Thủ đô; Thương gia; Hàng hóa và Thương hiệu; Tinh hoa Đất Việt; Phái đẹp (Elle); Golf Việt Nam và 3 cơ quan báo chí gồm: Màn ảnh Sân khấu; Thời báo Doanh nhân; Cựu chiến binh Thủ đô.

Theo đó, 4 cơ quan báo chí được giữ ổn định là Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô và Tuổi trẻ Thủ đô. Trong năm 2020, TP Hà Nội sáp nhập Báo Pháp luật và Xã hội vào báo Kinh tế và Đô thị. Báo Người Hà Nội được chuyển mô hình hoạt động thành tạp chí chuyên ngành Văn học Nghệ thuật của Thành phố.

Sau sắp xếp giai đoạn một, TP Hà Nội giảm 10 cơ quan báo chí, còn 8 cơ quan báo chí (5 báo, 2 tạp chí và 1 Đài phát thanh truyền hình Hà Nội). Cụ thể, 5 tờ báo còn lại gồm có Hà Nội mới; Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô. Hai tạp chí của Thành phố Hà Nội là Khoa học (thuộc trường ĐH Thủ đô) và Văn học và Nghệ thuật Hà Nội.

Giai đoạn 2 của Đề án (từ năm 2021-2025), Thành phố Hà Nội hoàn thành việc sắp xếp và giữ ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan báo chí của Thành phố. Qua đó, Thành phố Hà Nội xác định cơ quan báo chí chủ lực, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội.

Như vậy những tờ báo không được giữ lại và không tìm được cơ quan chủ quản mới cũng như không xin được chuyển mô hình hoạt động thành tạp chí sẽ bị rút giấy phép hoạt động, đồng nghĩa với việc đóng cửa tờ báo.

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 4/2019.

Mỗi tỉnh, thành có một báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, một tạp chí in thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh. Tổ chức chính trị - xã hội Trung ương có một báo in và một tạp chí in. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có một báo in trực thuộc Liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên. Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam có một báo in và một tạp chí in. Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có một cơ quan tạp chí in.
Trung Nguyên
 

Thống kê trực tuyến

Thành viên trực tuyến
0
Khách ghé thăm
0
Robot trực tuyến
3
Tổng số truy cập
3

Chủ đề mới

Chủ đề nổi bật

Top