Resource icon

Addon 2x Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox cho Xenforo 2 2.1.11

Bạn không có quyền tải về

Admin 

Administrator
BQT cấp cao
LSVIP
Admin gửi tài nguyên mới:

Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox cho Xenforo 2 - Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2

Tính năng chính
 • Phòng
 • Phòng dành riêng cho khách có hỗ trợ biệt danh
 • Lưu trữ với tiêu chí tìm kiếm
 • Trang trò chuyện hàng đầu
 • Cuộc trò chuyện riêng tư
 • Âm thanh, thông báo trên tab máy tính và trình duyệt
 • Các lệnh người dùng đầy đủ (21 lệnh mà bạn có thể quản lý và bạn cũng có thể thêm các lệnh tùy chỉnh của riêng bạn)
 • Các lệnh người dùng tùy chỉnh (Có thể được sử dụng để đặt các thông báo/phản hồi được xác định trước thông qua lệnh)
 • Thiết lập người dùng...
Đọc thêm về tài nguyên này...
 

Admin 

Administrator
BQT cấp cao
LSVIP
Admin đã cập nhật Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox cho Xenforo 2 với một phiên bản tài nguyên mới:

Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox cho Xenforo 2

Đã thêm tùy chọn để đặt lại phòng đã tham gia cho tất cả người dùng Trò chuyện. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn đặt các phòng tham gia mặc định mới hoặc nếu bạn muốn thiết lập Trò chuyện dưới dạng Shoutbox. Tùy chọn này được tìm thấy trong menu Tùy chọn người dùng và yêu cầu quyền "Đặt lại dữ liệu người dùng" trong "Quyền quản trị trò chuyện".
Đọc thêm về tài nguyên cập nhật này...
 

Admin 

Administrator
BQT cấp cao
LSVIP
Admin đã cập nhật Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox cho Xenforo 2 với một phiên bản tài nguyên mới:

Chat 2 by Siropu 2.1.9 - Thêm chatbox cho Xenforo 2

Đã thêm tùy chọn quản trị để tự động đăng xuất người dùng từ tất cả các phòng đã tham gia khi họ đăng xuất khỏi trang web.

Fix lỗi sau:
 • Có quyền thay đổi chế độ hiển thị và sau đó không, Trò chuyện vẫn sử dụng cùng một vị trí được thiết lập trong cài đặt người dùng cho đến khi bất kỳ cài đặt nào được thay đổi.
 • Số lượng người dùng hoạt động ở phòng không hiển thị khi lần đầu tiên tham gia phòng.
Đọc thêm về tài nguyên cập nhật này...
 

Admin 

Administrator
BQT cấp cao
LSVIP
Admin đã cập nhật Chat 2 by Siropu - Thêm chatbox cho Xenforo 2 với một phiên bản tài nguyên mới:

Chat 2 by Siropu 2.1.10 - Thêm chatbox cho Xenforo 2

Cải tiến & sửa lỗi:

Thêm tùy chọn để chỉnh sửa bài viết của tác giả. Yêu cầu cấp phép trò chuyện nhóm quản trị viên "Có thể thay đổi tác giả".

Đã thêm tùy chọn quản trị để ẩn Trò chuyện trên một số trang nhất định khi sử dụng "Chế độ tất cả các trang".

Đã thêm biểu tượng điều hướng Trò chuyện với số người dùng hoạt động trên thiết bị di động khi điều hướng Trò chuyện được bật.

Sửa lỗi:

Đặt hàng người dùng bởi hầu hết hoạt động không hoạt động trên danh sách cập...
Đọc thêm về tài nguyên cập nhật này...
 

Thống kê trực tuyến

Thành viên trực tuyến
0
Khách ghé thăm
0
Robot trực tuyến
2
Tổng số truy cập
2

Chủ đề mới

Chủ đề nổi bật

Top