Hướng dẫn thay đổi giới hạn ký tự tiêu đề chuyên mục Node

Admin 

Super Administrator
BQT cấp cao
LSVIP
Một số người dùng gặp lỗi Please enter a value using 50 characters or fewer và không biết lỗi này fix như thế nào. Lỗi này là do tiêu đề của Node chỉ giới hạn tối đa 50 ký tự và bạn nhập quá giới hạn đó nên sẽ gặp lỗi này. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi trên bằng cách thay đổi giới hạn của nó áp dụng cho Xenforo 1 và 2.

Để thay đổi giới hạn này bạn cần thay đổi giá trị của cột title trong bảng xf_node

xf_node.png

Bây giờ, bạn cần thay đổi code trong file Node.php
  • Với Xenforo 1 thì đường dẫn là:
library/XenForo/DataWriter/Node.php
  • Với Xenforo 2 thì đường dẫn là:
src\XF\Entity/Node.php
CSS:
public static function getStructure(Structure $structure) { $structure->table = 'xf_node'; $structure->shortName = 'XF:Node'; $structure->primaryKey = 'node_id'; $structure->contentType = 'node'; $structure->columns = [ 'node_id' => ['type' => self::UINT, 'autoIncrement' => true, 'nullable' => true], 'title' => ['type' => self::STR, 'maxLength' => 50, 'required' => 'please_enter_valid_title', 'api' => true ],
Thay đổi giá trị maxLength của title và lưu lại là xong.

Chúc các bạn thành công!
 

Thống kê trực tuyến

Thành viên trực tuyến
0
Khách ghé thăm
2
Robot trực tuyến
13
Tổng số truy cập
15

Thống kê tập tin đính kèm

Tệp tin đính kèm
900
Số lượt tải về tập tin
227.911
Không gian đĩa sử dụng
319,7 MB

Thanh toán nhanhTop