Có gì mới?

Bài mới nhất

Tài nguyên mới nhất

[XFA] Forum List Tabs T
Addon 2x [XFA] Forum List Tabs 2.0.1
Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[OzzModz] Dropdown Tab Into Multi-Drop Down T
Thay đổi Tab Drop Down thành Multi-Drop Down cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[OzzModz] Debug & Development Mode From ACP Admin
Chế độ gỡ lỗi và phát triển từ ACP cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[J] IPCheck (VPN/Proxy Block) Admin
Kiểm tra IP và chặn VPN, Proxy cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Expiring User Upgrades T
Addon 2x Expiring User Upgrades 2.2.1
Nâng cấp người dùng hết hạn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
[tl] Post Reply Admin
Addon 2x [tl] Post Reply 2.0.5
Cho phép trả lời bài viết ở nhiều cấp độ hơn như facebook.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO-tạo trang chủ đẹp T
  • Featured
Tạo trang chủ đẹp cho diễn đàn Xenforo 2 của bạn với nhiều tính năng hay
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
[EAE Add-ons] Conversation Tools Admin
Conversation Tools - Cho phép xem và xóa cuộc trò chuyện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
DragonByte Security - Thêm bảo mật cho XenForo 2 T
  • Featured
DragonByte Security 4.3.1- Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[cXF] Advanced Footer - Footer đẹp cho Xenforo 2 T
  • Featured
Mở rộng và thiết kế footer đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Top