Có gì mới?

Bài mới nhất

Tài nguyên mới nhất

XFRM limits - Giới hạn download cho Tài nguyên Admin
Thêm giới hạn download cho Tài nguyên trên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Addon 2x [CC|T] Copy code 2.1.0
Thêm nút copy (sao chép) mã cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Addon 2x [TH] Post Comments 1.0.2 Patch Level 2
Bình luận bài viết như Facebook cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Cho phép người dùng bị khóa truy cập cuộc trò chuyện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Addon 2x Auto Complete Location 6.0
Tự động hoàn chỉnh vị trí cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
[Xenbros] Attachment Pro Admin
  • Featured
Addon 2x [Xenbros] Attachment Pro 1.0.0
Yêu cầu Like hoặc Like và trả lời để xem và tải về tệp đính kèm
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
Easy User Ban 2 by Siropu T
  • Featured
Addon 2x Easy User Ban 2 by Siropu 2.0.4
Dễ dàng ban người dùng cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
XFRM Extras Admin
  • Featured
Addon 2x XFRM Extras 1.0.6b
Bổ sung thêm tính năng cho tài nguyên Xenforo 2 như Like để tải xuống, giới hạn tải xuống
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Thiết lập hệ thống phát hiện trình chặn quảng cáo từ người dùng
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Ads Manager 2 by Siropu Admin
Addon 2x Ads Manager 2 by Siropu 2.3.10
Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Top