Có gì mới?

Bài mới nhất

Tài nguyên mới nhất

AndyB Admin notes Admin
Addon 2x AndyB Admin notes 1.6
Thêm ghi chú quản trị viên trong ACP
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
D.C Style - Link Proxy for XF2 Admin
Tạo một trang chuyển hướng cho liên kết
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
D.C Style - Advanced Download Admin
Tạo trang download khi tải về file đính kèm hoặc tài nguyên
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Bản cập nhật mới và sửa một số lỗi trên Xenforo 2.1.8, Upgrade Xenforo 2.1.11
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
12
Cập nhật
  • Featured
Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
Cho phép BQT (Admin, Mod) trả lời cuộc trò chuyện bị khóa
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
2
Cập nhật
  • Featured
XenForo 2.2.0 Beta 1 Released Upgrade
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Addon 2x [MMO] Hide 2.2.0 Beta 1
[MMO] Hide - Ẩn văn bản cho diễn đàn Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
9
Cập nhật
Addon 2x [tl] Post Reply 1.1.3
Cho phép trả lời bài viết ở nhiều cấp độ hơn như facebook.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Top