Tài nguyên mới

Giới hạn tải xuống tài nguyên, quản lý hệ thống tài nguyên Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Coronavirus statistics - Thống kê virus corona
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Addon 2x VIP [BS] Live forum statistics 1.0.9
Live forum statistics - Thống kê diễn đàn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
XF2 Style [TH] UI.X Pro 2.1.6.0.0
UI.X Pro - Giao diện đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
XF2 Style UI.X 2 2.1.9.0.0
Style UI.X 2 - giao diện đẹp cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
Cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ Resources manager
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Đây là addons giúp bạn thêm chatbox cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
Conversation Tools - Cho phép xem và xóa cuộc trò chuyện
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Paid Registrations - Đăng ký trả phí cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Addon 2x [MMO] Hide 2.1.11
[MMO] Hide - Ẩn văn bản cho diễn đàn Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
  • Featured
View Conversations- Cho phép quản trị viên xem các cuộc trò chuyện của thành viên.
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Nâng cấp người dùng hết hạn cho Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
  • Featured
Thiết lập hệ thống phát hiện trình chặn quảng cáo từ người dùng
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
4
Cập nhật
Thêm huy hiệu đã xác minh cho người dùng, nhóm người dùng Xenforo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
  • Featured
Bản cập nhật mới và sửa một số lỗi trên Xenforo 2.1.8
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
1
Cập nhật
  • Featured
DragonByte Security 4.3.1- Thêm bảo mật cho XenForo 2
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
0
Cập nhật
Ads Manager 2 by Siropu Admin
  • Featured
Addon 2x Ads Manager 2 by Siropu 2.3.22
Ads Manager 2 by Siropu - Trình quản lý quảng cáo chuyên nghiệp cho XenForo 2
5,00 star(s) 1 đánh giá
Downloads
5
Cập nhật
Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề
0,00 star(s) 0 đánh giá
Downloads
3
Cập nhật
Top